Шалгалтын байр

МУИС-ийн хичээлийн 2,4,5-р байр, ШУТИС-ийн хичээлийн 2-р байр