Шалгалтын тухай

Солонгос хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтын үндсэн мэдээлэлтэй танилцаарай.

Бүртгэлийн хуудас хэвлэх

Бүртгүүлснээс хойш таны бүртгэлийг 6 цагийн дотор баталгаажуулах бөгөөд бүртгэлийн хугацаа дууссанаас 4 хоногийн дараа шалгуулагчийн дугаар, шалгалт өгөх байрыг мэдэгдэж, бүртгэлийн хуудсыг хэвлэх боломжтой болно.

Шалгалтын байр

МУИС-ийн хичээлийн 2,3,4-р байр, Номын санд зохион байгуулна.

Шалгалтын тов

Монголд тус шалгалтыг 2022 онд 3 удаа зохион байгуулах гэж байна. Онцгой нөхцөл байдлын улмаас шалгалтын товд өөрчлөлт орж болно.

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ (FAQ)

Бүртгэлийн хуудас хэвлэх хэсэг рүү нэвтэрнэ үү. Бүртгэлийн хуудас хэвлэж авч болж байвал бүртгэл баталгаажсан гэсэн үг.

Энэ удаагийн нэмэлт бүртгэлийн хуудсыг вэбсайтаар бүртгүүлснээс хойш 14 хоногийн дараа хэвлэж авах боломжтой болно. Өмнө бүртгүүлсэн, бүртгэлээ цуцлаагүй хүмүүст нөхөж олгох хугацааг жич зарлана. Вэбсайтаар бүртгүүлээгүй бол МУИС-ын 2-р байранд биеэр ирж авна.

Хөл хорио тогтоосон онцгой нөхцөл байдалд бүртгэл цуцалж байгаа бөгөөд ийм үед бүртгүүлэгч бүртгэлээ цуцлах хүсэлт гаргаагүй бол автоматаар сунгагдаад явна. Дахиж бүртгүүлэх шаардлагагүй.  

Болохгүй. Эхлээд TOPIK I-д бүртгүүлсэн бүртгэлээ цуцлах шаардлагатай. Дараа нь TOPIK II-т бүртгүүлж болно. Гэхдээ онцгой нөхцөл байдлын үед TOPIK II-т нэмэлт суудлын тоо цөөн гардаг учир бүртгүүлж чадахгүй байх магадлалтай. Харин TOPIK I-д нэмэлт суудал хангалттай байдаг болохоор нэмж бүртгүүлэхэд асуудалгүй. 

Шалгалтын байр

МУИС-ийн хичээлийн 1, 2, 3, 4-р байр, номын сан, ШУТИС-ийн 2-р байр