Шалгалтын тухай

Солонгос хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтын үндсэн мэдээлэлтэй танилцаарай.

Бүртгэлийн хуудас хэвлэх

Бүртгүүлснээс хойш таны бүртгэлийг 6 цагийн дотор баталгаажуулах бөгөөд бүртгэлийн хугацаа дууссанаас 4 хоногийн дараа шалгуулагчийн дугаар, шалгалт өгөх байрыг мэдэгдэж, бүртгэлийн хуудсыг хэвлэх боломжтой болно.

Шалгалтын байр

МУИС-ийн хичээлийн 2,4,5-р байр 

Шалгалтын тов

Монголд тус шалгалтыг 2024 онд 4 удаа зохион байгуулах гэж байна. Онцгой нөхцөл байдлын улмаас шалгалтын товд өөрчлөлт орж болно.

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ (FAQ)

Бүртгэлийн хуудас хэвлэх хэсэг рүү нэвтэрнэ үү. Бүртгэлийн хуудас хэвлэж авч болж байвал бүртгэл баталгаажсан гэсэн үг.

Болохгүй. Эхлээд TOPIK I-д бүртгүүлсэн бүртгэлээ цуцлах шаардлагатай. Дараа нь TOPIK II-т бүртгүүлж болно. Гэхдээ онцгой нөхцөл байдлын үед TOPIK II-т нэмэлт суудлын тоо цөөн гардаг учир бүртгүүлж чадахгүй байх магадлалтай. Харин TOPIK I-д нэмэлт суудал хангалттай байдаг болохоор нэмж бүртгүүлэхэд асуудалгүй. 

Болохгүй. Зөвхөн бүртгүүлсэн улс орон, байршилд шалгалт өгөх ёстой.

Үгүй. TOPIK I-ын дараа TOPIK II-т шалгуулах албагүй. Та өөрийгөө дундаас дээш түвшинд хүрэх солонгос хэлний мэдлэгтэй гэж үзэж байгаа бол TOPIK II шатлалаар шалгалт өгч болно. 

Шалгалтын байр

МУИС-ийн хичээлийн 2,4,5-р байр