Бүртгэлийн хуудас нөхөн олгох тухай

10/10/2021 7:03:25 PM
Бүртгэлийн хуудсаа хаяж, гээгдүүлсэн хүмүүс 2021.10.14-ний пүрэв гарагт МУИС 2-р байр 432 тоотод 12:00-16:00 цагийн хооронд бичиг баримт болон 3×4 хэмжээтэй цээж зурагтай ирж бүртгэлийн хуудсаа нөхөн авна уу.
 
69-р шалгалтанд бүртгүүлсэн хүмүүс дахин авах шаардлагагүй. Өмнөх хуудсаараа шалгалтанд ороход болно. Зөвхөн бүртгэлийн хуусаа гээсэн хүмүүс нөхөн авна. Онлайнаар (сайт болон чатаар) бүртгүүлсэн хүмүүс сайт болон чатаасаа хэвлэж авна уу.
 
Өмнө бид 2 удаа нөхөн олгосон тул энэ өдрөөс бусад цагт дахин нөхөж олгох боломжгүйг анхаарна уу.

Шалгалтын байр

МУИС-ийн хичээлийн 1, 2, 3, 4-р байр, номын сан, ШУТИС-ийн 2-р байр