Нэмж бүртгэхгүй болон 40 хувийн буцаалт хийх тухай

9/30/2021 9:08:24 PM

2020 оны нэмэлт бүртгэлийн хугацаа өнгөрсөн. Дахиж нэмэлт бүртгэл хийхгүй. Он гарсан хойно 2021 оны шалгалтын тов гарна. 2021 оны 10-р сарын 17-ны шалгалтад орох боломжгүй бол бүртгэлийн хураамжийн 40 хувийг буцааж авах боломжтой. Вэбсайтаар хүсэлтээ илгээнэ үү. 10-р сарын 16-нд 11 цаг 00 минутад хаагдана. Хугацаандаа хүсэлтээ явуулаарай.


Шалгалтын байр

МУИС-ийн хичээлийн 1, 2, 3, 4-р байр, номын сан, ШУТИС-ийн 2-р байр